Co to jest upadłość konsumencka i jaki jest jej cel?

Termin upadłość konsumencka jest swego rodzaju skrótem myślowym stosowanym w celu określenia procesu oddłużenia osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, na podstawie przepisów, które będą obowiązywać od dnia 1 stycznia 2015 roku. Jest to sądowe postępowanie, w wyniku którego zostaje stwierdzony stan faktyczny, że dłużnik jest niewypłacalny, a następnie doprowadzenie do oddłużenia takiej osoby.

Na etapy tego postępowania składa się:

  • złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej wraz z niezbędnymi załącznikami,
  • ogłoszenie upadłości przez Sąd i powołanie syndyka;
  • sprzedaż majątku dłużnika, o ile go posiada,
  • pokrycie ze środków uzyskanych ze sprzedaży tego majtku części zadłużenia, ustalenie spłat pozostałej części zadłużenia w zakresie określonym przez Sąd w ratach, o ile dłużnik posiada dochody (nie dłużej niż 36 miesięcy),
  • finał procedury – oddłużenie upadłego, czyli umorzenie jego niespłaconych zobowiązań.

Szerzej skutki ogłoszenia upadłości będą opisywane w następnych artykułach na naszym blogu.

Celem tego postępowania jest całkowite oddłużenie i umożliwienie „nowego startu” dłużnikowi.

 Patrz www.witkowski-partnerzy.pl/upadłość konsumencka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>