Jakie są skutki dla dłużnika ogłoszenia upadłości?

KONIEC EGZEKUCJI WOBEC UPADŁEGO.

Z chwila prawomocnego ogłoszenia upadłości z mocy prawa następuje umorzenie postępowań egzekucyjnych i sądowych przeciwko upadłemu. Oznacza to, że od tej chwili przeciwko upadłemu nie toczą się już żadne postępowania egzekucyjne i sądowe. Upadły nie musi obawiać się kontynuacji licytacji komorniczej, zabierania pensji przez komornika i naliczania kosztów komorniczych, ustaje konieczność wizyt w sądach na sprawach toczonych przeciwko niemu przez wierzycieli. Upadły dostaje się pod „opiekę” syndyka, który zarządza jego majątkiem.

Zakończeniu ulegają zatem działania komorników, windykatorów i bezpośrednio wierzycieli. Jedyną drogą dla nich jest zgłoszenie się do ustanowionego syndyka. Od tej pory to syndyk zajmuje się roszczeniami wierzycieli. Najważniejsze, że bardzo wysokie koszty postępowania egzekucyjnego zostaną bezpowrotnie zakończone.

Koszty postępowania upadłościowego są znacznie niższe od kosztów egzekucyjnych, przy czym w przypadku postępowania upadłościowego istnieje możliwość pokrycia kosztów postępowania przez Skarb Państwa, czego nie w przypadku postępowania egzekucyjnego.

Koszty postępowania upadłościowego

Zmiana przepisów spowoduje znaczące obniżenie kosztów całej procedury ogłaszania tzw. upadłości konsumenckiej. Opłata stała przy przystąpieniu do procedury upadłościowej ma być obniżona do 30 zł. Co więcej, będzie istniała możliwość zaciągnięcia przez dłużnika swego rodzaju „pożyczki” od Skarbu Państwa na opłacenie i tak już niskich opłat sądowych. Wspomniana „pożyczka” ma być wówczas spłacana z majątku dłużnika po jego likwidacji, lub w szczególnych sytuacjach nawet darowana w całości.

Kowalski, który zalega z opłatami za prąd, nie spłaca kredytów bankowych może uwolnić się od spirali długów składając do sądu rejonowego wniosku o ogłoszenie upadłości. Instytucja dostępna do tej pory jedynie dla przedsiębiorców ma pomóc przeciętnemu zjadaczowi chleba w dźwiganiu ciężaru długów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>